Frits heeft een aantal films beschikbaar die geschikt zijn om te vertonen tijdens bijeenkomsten van verenigingen, instanties, clubs of andere groepen. Deze films zijn niet opgebouwd uit eigen videomateriaal van Frits, maar gemonteerd met film- en fotomateriaal van derden. Om die reden is vertoning van deze films uitsluitend toegestaan aan besloten groepen.

De mogelijkheid bestaat Frits het verzoek te doen voor het samenstellen van een nieuwe film over ieder denkbaar onderwerp en geschikt voor iedere doelgroep.

Voor vertoning van de film dient men bij voorkeur de beschikking te hebben over een beamer, een scherm en een geluidsinstallatie. In voorkomende gevallen kan Frits voor deze materialen zorg dragen.

WAT KOST DAT ALLEMAAL WEL NIET?
Dat ligt er aan.
Is er op de locatie een beamer, een scherm en een geluidsinstallatie aanwezig, dan komt Frits met zijn laptop voor € 75,- naar u toe.
Moet Frits zelf voor de projectiematerialen zorgen, dan komt daar € 25,- bij.
De vergoeding voor reiskosten bedraagt € 0,25 per kilometer.

Vragen? Interesse?
frits@mahn.tv

KIES EEN CATEGORIE VOOR EEN BESCHRIJVING EN EEN KORTE IMPRESSIE

BIOSCOOPFILMS

BIOSCOOPFILMS

BIOSCOOPFILMS

BIOSCOOPFILMS

BIOSCOOPFILMS

BIOSCOOPFILMS

BIOSCOOPFILMS

(more or less) Translate »