ONDER DE MENSEN

Reizen zit Frits in het bloed.
Dat doet hij vooral met zijn camper, door hem liefkozend ‘m’n bussie’ genoemd.
Dicht bij huis door de ons omringende landen, wat verder weg in Europa en soms
heel ver weg, naar Mongolië bijvoorbeeld.
Naast het bezoek aan de vele culturele bezienswaardigheden tijdens deze reizen,
heeft hij ook talloze ontmoetingen met medereizigers en de lokale bevolking.
geïllustreerd 126 pagina’s
tekst & illustraties Frits Mahn
© 2022
BOEKFRAGMENT
Bosje tulpen
Er komt een man aanlopen. Een veertiger, schat ik. Hij blijft naast m’n bussie staan, kijkt me aan en laat met een onbeholpen gebaar een bosje kleine tulpen zien.
‘Voor mijn vrouw’, zegt-ie, ‘ze is vandaag jarig. Ik breng haar een bloemetje’. Hij wijst met het bosje bloemen naar het hek van het kerkhof aan het einde van de straat. Ik weet zo gauw niet wat ik moet zeggen. Hoeft ook niet, want hij vervolgt: ‘Anderhalf jaar geleden is ze overleden. Anderhalf jaar nog maar. En nu eh… (hij schraapt even zijn keel), nu ga ik dus naar haar toe.’ Zwijgend blijft hij bij m’n bussie staan. Kijkt van zijn bloemen naar het hek en daarna naar mij. ‘Zal ik met je meelopen?’, vraag ik impulsief, ‘vind je dat prettig?’
Hij knikt. Ik sluit m’n bussie af en samen stappen we het kerkhof op. Uit een gebouwtje naast de ingang haalt hij een vaasje en vult dat met water. Dan lopen we naar het nieuwe gedeelte van de begraafplaats.
‘Hier ligt ze’, zegt hij. Hij gaat op één knie zitten, maakt een kruisje en veegt wat bladeren van de grafsteen. Dan haalt hij de tulpjes uit het papier en zet ze in het vaasje. Hij draait het vaasje een beetje vaster in het grind en staat weer op.
‘Mooi’, is het enige dat ik kan zeggen, wijzend op de bloemen. Ik doe een paar stapjes achteruit. Na een poosje draait de man zich om en zonder een woord te wisselen, lopen we terug naar m’n bussie. Ik leg mijn hand op zijn schouder en wens hem sterkte.
‘Dank je wel’, zegt-ie, life goes on, dat zeggen ze toch? Maar op dit soort dagen…’ Hij draait zich abrupt om en beent weg. Voordat hij de hoek van de straat omgaat, kijkt-ie nog even om. Ik sta nog steeds naast m’n bussie. Hij steekt aarzelend zijn hand op en verdwijnt dan om de hoek.
ON-LINE BESTELLEN
Onder de mensen is rechtstreeks bij Frits Mahn te bestellen.
Dat doet u door Frits een email te sturen met uw aanvraag,
voorzien van het afleveradres.
Maak gelijktijdig een bedrag van € 15,00 over naar rekening
NL51 INGB 0001 6837 01 t.n.v. Frits Mahn in Goudswaard.
Na ontvangst van uw betaling wordt het boekje u toegestuurd.
Scroll naar boven